Nieuwsberichten

Nascholing over medicamenteuze overtijdbehandeling

24 augustus, 2020

De medicamenteuze overtijdbehandeling is een vorm van aanvullende zorg die u als huisarts veilig en effectief kunt uitvoeren.

Is het coronavirus seksueel overdraagbaar?

17 juni, 2020

De overdracht van het coronavirus tijdens seks kan gemakkelijk plaatsvinden, maar overdracht door seks als gevolg van langdurig persisterend en infectieus virus in semen is niet bewezen en behoeft nader onderzoek.

Toolkit overtijdbehandeling door de huisarts

7 mei, 2020

Recent is er juridisch ruimte voor de huisarts om zelf de overtijdbehandeling mogelijk te maken. Samen met abortusartsen, gynaecoloog, apotheker en kaderhuisartsen urogynaecologie hebben we een Toolkit ontwikkeld zodat de huisarts zelf aan de slag kan.

Nieuwe Leidraad Huisartsenzorg bij onbedoelde zwangerschap

10 april, 2020

Er is een nieuwe versie van de aangescherpte Leidraad Huisartsenzorg bij onbedoelde zwangerschap verschenen. Het is een gezamenlijk product van Rutgers, Fiom en het Ministerie van VWS.

Nieuwe FTO-module Soa en PrEP

6 februari, 2020

Het IVM heeft - in samenwerking met Soa Aids Nederland, GGD Nederland en KNMP - een nieuwe FTO-module (met bijbehorende presentatie) ontwikkeld over soa en hiv Pre-Expositie Profylaxe (PrEP).

'Lastige gesprekken' op LOVAH-Congres

30 januari, 2020

Vrijdag 24 januari vond in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam het LOVAH-Congres plaats. Naast het verzorgen van een skillslab Pessarium door NHG-collega Iris Ketel, waren we als NHG ook op de beursvloer aanwezig. De aanwezige huisartsen in opleiding konden bij ons een 'lastig gesprek' oefenen op het gebied van seks.

Terugblik 25-jarige jubileum seksHAG

25 november, 2019

De seksHAG vierde dit jaar haar 25-jarige jubileum, onder meer met een goed bezocht en gewaardeerd lustrum-symposium.

Cruciale rol voor huisarts bij PrEP

13 november, 2019

Wat is de rol van de huisarts bij het tegengaan van hiv-besmettingen met het middel PrEP? Huisartsen lijken nog huiverig om het middel voor te schrijven (NRC, 29-10-2019). De seksHAG ziet hierin juist een cruciale rol weggelegd voor de huisarts (Medisch Contact, 01-10-2019).

Met PrEP moet je niet treuzelen

5 augustus, 2019

De introductie van hiv-preventiepil Prep in Nederland wordt overschaduwd door uitstel en stroperigheid.

PrEP vanaf vandaag verstrekt, GGD's verwachten wachtlijsten

1 augustus, 2019

GGD's beginnen vandaag met het verstrekken van de hiv-preventiepil PrEP en de medische zorg die daarbij hoort. De pillen zijn bedoeld voor homoseksuele mannen met een verhoogd risico op hiv.

Toename hepatitis A en shigellose bij MSM

18 juli, 2019

Het RIVM-LCI bracht deze week naar buiten dat er een toename is van hepatitis A en shigellose (bacillaire dysenterie) onder MSM (mannen die seks hebben met mannen).

Jaarverslag seksHAG 2018

11 juli, 2019

In 2018 hebben de leden van de seksHAG wederom met verve bijgedragen aan de kwaliteit van huisartsgeneeskundig handelen op het gebied van seksuele gezondheid. Leden van de groep verzorgden nascholingen voor meer dan 2000 huisartsen, aiossen en assistenten.

Online tools voor artsen en patiënten

10 april, 2019

Welke online tools en websites over soa's, hiv en seksualiteit zijn belangrijk om als arts te kennen? En welke zijn handig voor uw patiënt?

NTvG special Seksualiteit

4 juni, 2018

Het NTvG besteedt extra aandacht aan het thema seksualiteit.

Standpunt NHG-Expertgroep Seksuele Gezondheid (seksHAG) ten aanzien van PrEP

28 mei, 2018

De SeksHAG heeft een standpunt geformuleerd over de hiv-preventiepil (PrEP). In dit standpunt wordt kort de huidige stand van zaken rondom PrEP verwoord en wat dit, naar mening van de SeksHAG betekent voor de Nederlandse huisartsenpraktijk.

Nieuwsbrief

Krijgt u weleens vragen over soa of seks waar u niet meteen een antwoord op weet? Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van soa, hiv en seks en schrijf u in voor de nieuwsbrief van Soa Aids Nederland; de interventiespecialist op het gebied van soa en hiv!