Hiv-bestrijding Nederland laat kansen liggen

Het aantal nieuwe hiv-infecties in Nederland daalt beperkt en langzaam. Bij een op de drie homomannen en meer dan de helft van de heteroseksuele mannen start de hiv-behandeling erg laat. Een derde van de nieuwe diagnoses onder homomannen in Amsterdam betreft een recente infectie. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde cijfers van de Stichting Hiv Monitoring. Deze cijfers zijn zorgwekkend en laten volgens Aidsfonds-Soa Aids Nederland duidelijk zien dat we kansen laten liggen om een einde te maken aan de hiv-epidemie in Nederland.

Hiv succesvol onderdrukt

Stichting Hiv Monitoring rapporteert als positieve ontwikkeling dat bijna alle mensen bij wie hiv wordt gevonden meestal binnen zes weken starten met de behandeling met hiv-remmers. Hierdoor lukt het om bij meer mensen het hiv-virus succesvol te onderdrukken. Dat is van essentieel belang omdat een onderdrukt hiv-virus zorgt voor een lang en gezond leven én tegelijk verdere overdracht voorkomt.

Hiv niet tijdig gevonden

Naar schatting 2.600 mensen met hiv in Nederland zijn niet op de hoogte van hun hiv-status. Echt zorgelijk is het grote aantal mensen dat erg laat in hiv-zorg komt. Een derde van de homomannen, meer dan de helft van de heteroseksuele mannen en bijna de helft van de vrouwen heeft op moment van de hiv-diagnose al een verminderd afweersysteem of zelfs aids. Sterfte aan aids komt in Nederland niet vaak meer voor, maar is meestal het gevolg van te laat beginnen met de behandeling.

Louise van Deth, directeur Aidsfonds – Soa Aids Nederland : “In Nederland laten we steken vallen op alle fronten, in het vroegtijdig vinden van hiv en in behandeling brengen van mensen met hiv,  maar ook bij de preventie van hiv. Steden als San Francisco en Londen laten zien dat je met de inzet van alle beschikbare preventiemiddelen een snelle en scherpe daling van het aantal nieuwe hiv-infecties kan behalen. In dat pakket hoort PrEP, de hiv-preventiepil. Toegang tot die pil is in Nederland nog steeds beperkt omdat vergoeding hier niet is geregeld. Dat is onverantwoord.”

Een einde aan de hiv-epidemie in Nederland

Volgens Aidsfonds-Soa Aids Nederland zijn alle middelen voorhanden om het einde van de hiv-epidemie te bereiken in Nederland. Dan moeten we wel de aanpak van hiv in de drie grote steden versnellen; 44% van alle mensen met hiv komt uit Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. In Amsterdam worden hiv-infecties onder homomannen vroeger gevonden dan in de rest van het land, mede dankzij de inspanningen van het H-team project, dat toewerkt naar een stad zonder nieuwe hiv-infecties. Daarnaast is een andere aanpak nodig voor niet stedelijke gebieden in het Noorden, Oosten en Zuiden van Nederland. 

Persbericht Stichting HIV Monitoring