Standpunt NHG-Expertgroep Seksuele Gezondheid (seksHAG) ten aanzien van PrEP

De SeksHAG heeft een standpunt geformuleerd over de hiv-preventiepil (PrEP). In dit standpunt wordt kort de huidige stand van zaken rondom PrEP verwoord en wat dit, naar mening van de SeksHAG betekent voor de Nederlandse huisartsenpraktijk.

Ook vraagt de SeksHAG advies en geeft aanbevelingen aan NHG en LHV. De SeksHAG geeft daarbij aan dat implementatie een zekere mate van urgentie vereist gezien het vacuüm dat is ontstaan na het positieve advies van de Gezondheidsraad en het beschikbaar komen van betaalbare medicatie via  ‘informele ’ wegen en door de recente drastische prijsreductie na het verlopen van het patent.

De samenvatting

PrEP is een nieuwe, bewezen effectieve en waardevolle aanvulling op het bestaande hiv-preventie pakket voor personen met verhoogd risico. De Expertgroep Seksuele Gezondheid (seksHAG) wil huisartsen hierover zo snel mogelijk informeren.

De Expertgroep Seksuele gezondheid (seksHAG) is van mening dat zowel vraag-gestuurd en proactief (op indicatie) informeren, alsook het daadwerkelijk voorschrijven en begeleiden/monitoren van PrEP bij geïndiceerde patiënten een taak is die huisartsen zeer goed kunnen uitvoeren. Hierbij past wel een passend tarief.

Implementatie vereist een zekere mate van urgentie gezien het vacuüm dat is ontstaan na het positieve advies van de Gezondheidsraad en het beschikbaar komen van betaalbare medicatie via ‘informele ’ wegen en door de recente drastische prijsreductie na het verlopen van het patent. De NHG-Standaard ‘Het soa-consult’ behoeft dan ook op korte termijn aanvulling en actualisatie.

Volledig standpunt

PrEP standpunt seksHAG