Toolkit overtijdbehandeling door de huisarts

Recent is er juridisch ruimte voor de huisarts om zelf de overtijdbehandeling mogelijk te maken. Samen met abortusartsen, gynaecoloog, apotheker en kaderhuisartsen urogynaecologie hebben we een Toolkit ontwikkeld zodat de huisarts zelf aan de slag kan.